Hello, this version (v2) of the Converter is too old and has now been deprecated. Please use the current version of the Converter and tools available at: http://www.unicodenepali.com

 

नमस्ते ! भर्सन (२) धेरै पुरानो भयो, त्यसैले यसलाई बन्द गरिएको छ । कृपया बर्तमान भर्सन प्रयोग गर्न यो वेबसाईटमा जानुहोस् : http://www.unicodenepali.com